Omtale - Stoholm & Omegns Folkedanserforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Omtale

Info

”Alle mand af huse”

Det er nok ikke enhver forening beskåret, at alle aktive medlemmer minus en enkelt møder frem til den årlige generalforsamling. Ikke desto mindre var det, hvad formand for Stoholm og Omegns Folkedanserforening, Meta Nors kunne konstatere, da hun åbnede generalforsamlingen onsdag i sidste uge.

Her ordnede 35 ud af 36 aktive medlemmer de formelle beslutninger på 20 minutter på en ordinær danseaften på Stoholm Vandrerhjem. Formanden berettede om et godt år for foreningen med en stabil flok dansere, som møder flittigt op hver anden onsdag til Poul Erik Damgaards musik og Anne Mette Christensen ledelse.

Hun nævnte flere af de traditionelle arrangementer som juleafslutning, afslutning med Nr. Søby Folkedansere, forårsopvisning på Kongenshus Efterskole m.m., alt sammen med fin opbakning. Og så var foreningen også repræsenteret ved Stoholm Outdoor i eftersommeren.

Også fremadrettet er der styr på tingene, idet både spillemand og leder er klar til næste sæson, der starter i oktober. Regnskabet blev gennemgået af kasserer Hans Peter Johansen. Det viste et overskud på godt 2.300 kr., og forening har grundlæggende en sund og stabil økonomi.

Valgene gik hurtigt. Til bestyrelsen var der genvalg til Ejnar Skovhus og Anny Nørgård. Revisorerne Svend Aage Jensen og Knud Lang blev også genvalgt, ligesom fanebærerne Jens Christensen og Erik Bisgaard. 
Copyright 2015. All rights reserved.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu